מעשרות בלימון ושאר פירות הדר

שאלה

האם הולכים בלימון אחר חנטה או אחר לקיטה? ומה דין שאר פירות הדר?
תודה,

 

 

 

 

תשובה

אנו נוהגים שפרט לאתרוג שהולכים בו אחר לקיטה

בכל הפירות הולכים אחר חנטה. אם כי יש מהדרין בלימון להפריש שני מעשרות מספק

 

 

 

הרב יעקב אריאל |