מעשרות לאחר בישול

שאלה

בס"ד
שלו-ם
האם אפשר לעשר ירקות לאחר שהתבשלו, לדוגמא בתוך תבשיל?
תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'
אפשר וחייבים לעשר את הירקות ואת הטעם שבירקות שבסיר.
בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |