מעשר למפרע

שאלה

אכלתי בטעות מפרות לא מעושרים ונשארה כמות בשביל מעשר, האם אפשר לעשר למפרע על מה שנאכל?

תשובה

לגבי מה שנאכל הרי זה מעוות לא יכול לתקון, ואפילו אין חיוב תשלומים על גזל המתנות כפי שפסק הרמב"ם (הל' מעשר פ"א ה"ה).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |