מתי פודים ענבים של נטע רבעי- כשזה כבר מיץ או לפני עשיית המיץ?

שאלה

מתי פודים ענבים של נטע רבעי שעושים מיץ ויין? בעת המעשרות שזה כבר מיץ או לפני עשיית המיץ? מה תהליך הפדיון?

רוני

תשובה

ב"ה

 

פדיון נטע-רבעי בגפנים נעשה אחר הבציר של הענבים, ולא צריך להמתין עד עשיית המיץ, כמו בתרומות ומעשרות. נוסח החילול הוא אם זה ודאי שנה רביעית דהיינו שהגפנים ניטעו חשופי שורש בגינתך - מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לפדות רבעי, ולאחר מכן אומרים את נוסח החילול כפי שמופיע בסידורים וגם בפרוספקט של המכון "פירות הרבעי שיש לפנייי בתוספת רבע מערכם יהיו מחוללים על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לכך בשבילי". 

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | אלול תשע"ד