נוסח ההפרשה של המכון

שאלה

יש לי את נוסח המכון על מגנט. בראש הנוסח מופיע הברכה (בודאי טבל) ואחריה המשפט "מה שאומר יחול על כל מין בנפרד". האם לא רצוי לומר משפט זה קודם הברכה, שהרי אינו מנוסח ההפרשה? 

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אפשר לומר לפני ואפשר לומר גם לאחר הברכה, מכיוון שזה חלק מצרכי הברכה. אמנם לעניין הביאו מלח, השו"ע ס'י קסז סעי' ו כתב זאת לשון דיעבד אבל בדבר שהוא לצורך הברכה עצמה נהגו בני אשכנז לומר. כפי שאנו מוצאים לעניין תקיעת שופר לאחר ברכת לשמוע קול שופר, מנהג רוב קהלות אשכנז שהמתקיע אומר "תקיעה", למרות שיש כאן הפסק, אלא שזה צורך התקיעה עצמה והגדרתה ולכן לא נחשב להיות הפסק, עיי"ש. וכן כאן אמירת "על כל מין בנפרד" זה עצם ההפרשה ולא כמלח ללחם שאיננו הכרחי (בייחוד בימינו כמבואר בשו"ע שם), ועל כן אפשר לומר כך ואפשר לומר כך.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |