עונת המעשרות

שאלה

מהי עונת מעשרות? מהם הקריטריונים שקובעים את עונת המעשרות, האם רק תקופה בשנה או שיש עוד קריטריונים?

תשובה

עונת המעשרות הוא זמן שהפרי מתחיל להתחייב במעשרות, עדיין איננו בשיא הבשלתו אבל כבר יש חיוב של מעשרות עליו. לפרוט ולהסבר עליו עיין ברמב"ם הל' מעשר פ"ב ה"ה. זמן זה הוא בהבשלת הפרי, וכעת דנים לפי המקרים והמצאויות אימתי הגיע הפרי לשלב עונת המעשרות, לפני ט"ו בשבט או לא, אבל יסוד עונת המעשרות הוא גודל והבשלת הפרי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |