פירות הנושרים מעץ של שכנים

שאלה

בחצר השכנים צומח אגוז שרוב פרותיו נושרים לגינתי.
כשהערתי לשכן הוא אמר שכל הרוצה רשאי לאסוף גם מחצרו הוא.
האם פרות אלו נחשבים להפקר ופטורים ממעשרות?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אם אמנם הוא מתכוון למה שאמר שכל אחד יכול לאסוף, א"כ הפירות הם הפקר ואין צורך בתרו"מ.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |