שאלות במעשר שני

שאלה

1. ראיתי נוסחים של הפרשת תרומות ומעשרות שבחילול המעשר שני מופיע הקטע "אם אין המעשר שני שווה פרוטה יהא מחולל הוא וחומשו בשוויו" האם קטע זה לעיכובא?
2. האם פדיון מעשר שני צריך מין המוקף?

תשובה

1. המשפט שנלקח נראה משובש מאד, נראה לי שלקחו חצי משפט, והמשפט כפי שמופיע הוא מקולקל. צריך להיות תוספת "אם אין המעשר שני שווה פרוטה יהא מחולל הוא וחומשו על פרוטה המיוחדת לי במטבע, שהיא פרוטה חמורה". נוסח אחר הוא מקלקל.

2. אין צורך לעשות מן המוקף בחילול מעשר שני.

בברכת התורה והארץ,
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |