שמן זית מדרוזי

שאלה

 

1) חייל קבל במתנה מחברו הדרוזי בקבוק שמן זית שמיוצר על ידי דרוזים. האם יש בשמן חשש כשרות, והאם צריך להפריש תרומות ומעשרות?

 

2) אם בנוסף החייל קיבל מחברו הדרוזי גם זיתים כבושים, האם יש לגביהם בעיות כשרות?

תשובה

1) א.בעיית איסור ערלה בזיתים של גויים אינה קיימת כמעט, כי שכיחות עצי ערלה מניבים בזנים שקיימים אצל גויים היא נמוכה.

ב.אין חובה להפריש תרומות ומעשרות כי הזיתים גדלו אצל גויים וגמר-המלאכה (עשיית השמן) נעשה על ידיהם.

ג.אין לחוש לכלים אסורים אם מדובר בייצור שמן בבתי בד גדולים, שם משתמשים בכלים מיוחדים לתעשיית השמן בלבד.

ד.הבעיה המרכזית היא תערובת שמנים, שכן לצערנו בבתי בד בגליל נהוג לערב שמנים מסוגים שונים, דבר המביא לספקות הלכתיים.

סיכומם של דברים, אם ברור שהשמן הוא 100% שמן זית - אין לחוש לתרו"מ ערלה, וכשרות הכלים.

 

 

2) לגבי זיתים משומרים, ישנן כמה בעיות:

א. יש לבדוק את כשרות התבלינים, למשל, פלפל חריף אם מקורו ממגדל יהודי – הוא חייב בתרו"מ.

ב. יש לבדוק את הסכינים שבהם נחתכו הדברים החריפים כגון שום ובצל. אם הזיתים הוכנו בבית ולא במפעל תעשייתי, הרי שיש חשש כבד שמא חתכו את הדברים חריפים בסכין טריפה. במקרה זה, החריף נאסר וחוזר ואוסר את הזיתים הכבושים (ועי' ש"ך, יו"ד, סי´ צו ס"ק יז). בתעשייה גדולה אפשר להסתמך על כך שיש סכינים שמיוחדים לחיתוך התבלינים החריפים בלבד, ולא חתכו בהם דברים אסורים. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | שבט-אדר תשס"ז