שמן זית

שאלה

 

1) כיצד מעשרים שמן זית?

 

2) האם צריך להפריש מן הזיתים או מן השמן?

תשובה

 

1) א. יש להפריש שמן זית דווקא כשהוא שמן, ואם הפריש מהזיתים לא יצא ויש להפריש פעם נוספת מהשמן.

ב.  ההפרשה מתבצעת כמעט כמו הפרשה רגילה:

1. יש להניח בצד קצת יותר מאחוז מהשמן.

2. לפני (ורק לפני) אמירת הנוסח יש לשים את האצבע בתוך השמן שהונח בצד (קצת יותר מאחוז שמיועד לתרומה גדולה ולתרומת מעשר) כדי לטמא אותו.

3. יש לומר את כל נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.

4. אם אכן השמן נטמא כדלעיל, במקום לזרוק לפח את השמן שהונח בצד, יש לתת אותו לכהן ולומר לו שזה שמן זית של תרומה טמאה, והוא יכול להשתמש בו להדלקה נרות שבת (רק להדלקה ולא לאכילה); כדי להיזהר, הכהן יסמן על הבקבוק שיש בו תרומה טמאה כדי שלא ישתמש בשמן לאכילה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

 

 

2) אם הזיתים מיועדים לאכילה מפרישים את הזיתים. אם הזיתים מיועדים לשמן – מפרישים מן השמן.

מי שרצה לאכול זיתים והפריש מן הזיתים, ולאחר מכן עשה מהם שמן – אינו צריך לחזור ולהפריש (רמב"ם הל´ תרומות פ"ה ה"כ).

מי שרצה מלכתחילה לעשות שמן,  והפריש בטעות מן הזיתים – צריך לחזור ולהפריש ללא ברכה.

 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

 

הרב יואל פרידמן והרב יהודה הלוי עמיחי | שבט-אדר תשס"ז