תרומות ומעשרות מענבי כרם שהופקר

שאלה

המלמד של בני בת"ת, לקח את תלמידיו לבצור ענבים בכרמי אחד היישובים בסביבה. הבציר התבצע בכרם שסיימו לבצור אותו, והפקירו את שאריות הענבים שנותרו על העצים. התלמידים סרקו את העצים והצליחו לבצור יבול יפה [כמה ק"ג לכל אחד] ומהבציר הזה למדו להפיק יין [בסה"כ כשני ליטר לתלמיד]. האם יש לענבים/יין הללו דין של פירות הפקר הפטורים מתרומות ומעשרות או שדין ’פירות הפקר’ הוא רק בעצים שהם הפקר לכל [כגון אלו שפוגשים בטיולים בטבע]? 

תשובה

אם ההפקר היה לכל, הרי שהפירות הם הפקר. אולם אם עדיין הכרם היה שמור ומוגן שלא יכנסו הכל, אין זה הפקר אפילו שנתן לתלמידי הת"ת אפשרות לקטוף בחינם. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו