הרב יעקב אריאל

שאלה

Rabbi
I planted a vegtable garden that is just now producing
veg. I looked all over for the bracha on maasar and
.couldn't find it
Please send me the correct way to separate trumah and
.maasar, and what bracha to say
Thank you

תשובה

בכל סידור ארץ ישראלי תמצא את הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

אך הברכה אינה העיקר. העיקר הוא ההפרשה עצמה וגם זאת נמצאת
בדרך כלל בסידור כזה

 

הרב יעקב אריאל |