שנה חמישית

שאלה

לרב שלום שתלתי עץ לימון לפני 5 שנים וכבר עבר עליו שנות הערלה אך לא אכלתי מפירותיו בשנה הרביעית האם יש קדושה בפירות של השנה הזאת ? יש צורך לחלל אותם ? או מכיוון שעברו 4 שנים אין בעיה לאכול אותם ללא חשש ערלה? תודה מראש איציק

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


פירות נ'טע רבעי' הם היבול שגדל בשנה הרביעית מנטיעת העץ. ופירות שיגדלו בשנה החמישית מנטיעת העץ דינם פירות טבל שחייבים בתרו"מ 

לאור זאת העץ שניטע לפני חמש שנים , הפירות הם של השנה החמישית ויש להפריש תרומות ומעשרות (מעשר שניׂׂ)


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי
רבני מכון התורה והארץ | ד' תשרי תש"פ 12:49