תרומות ומעשרות בלימון

שאלה

שאלתי לגבי לימונים ומועד חניטתם. בהמשך לזה אני שואל, מלבד זמן הספק לגבי מעשר שני/עני, יש בעיה נוספת, שאי אפשר לעשר משנה לחברתה. א"כ כאשר אני לוקח קבוצת לימונים בתקופת הספק, כיצד אני נוהג? (במקרה שכך הוא, אני לא בטוח שבקיץ יש לימונים על העץ בכלל)

תשובה

שלום וברכה

בגלל הספק הקדמתי וכתבתי לך שבזמן הספק יש להתנות גם על מעשר שני וגם על מעשר עני. יש שמחמירים בלימון כמו באתרוג המתעשר לפי זמן לקיטתו (אך המועד הקובע הוא ט"ו בשבט) ולכן כתבתי להתנות על שניהם (משפט כהן סי' נא, חזו"א שביעית סי' ז ס"ק ט"ז) . לגבי תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר , אין נפק"מ.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ה' אדר תשע"ט 15:38