תרומות ומעשרות בעץ מפרה

שאלה

לעתים נוטעים בתוך חלקת עצים, עצים שנועדו להפריה בלבד, כלומר שהפרחים שלהם מפרים את העצים האחרים. את פירות העצים הללו לא קוטפים אלא משאירים אותם על העץ היות והם אינם כדאיים לשיווק. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות הללו?

תשובה

בסד


שלום וברכה

השאלה היא בצורת ההפקר של הבעלים. האם הוא מפקיר את כל פירות העצים. כאשר ההפקר צריך להיות לכל אדם, יהודי או גוי. במקרה כזה ההפקר חל ואין צורך להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם זה לא הפקר מוחלט - חייב בתרו"מ.

יש פירות שהעצים המפרים לא ראויים לאכילה, ואז הם פטורים מכיוון שאין זה פרי הנאכל. 


חורף בריא

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג תשרי תש"פ 10:59