תרומות ומעשרות וכלאים

שאלה

דייר חדש נכנס לדור בבית השכן לי , עולה חדש קיבלתיו בסבר פנים יפות. השבוע הוא הזמין אותי לראות את גינת הירק שהקים. עשיתי זאת והתפעלתי יחד אתו על העגבניות החצילים המלפפונים שגדלו בשפע בגינתו. חשבתי שוודאי אינו יודע להפריש תו"מ וכדאי ללמדו לעשות זאת. אך במחשבה שנייה נראה לי שכל גינת הירק שלו זו עירבוביא אחת גדולה של כלאי זרעים ואינני בטוח שיהיה לו כח לעקור את כל פרי עמלו. אינני יודע מה לעשות אולי מוטב יהיו שוגגים.? שאלה נוספת טכנית, האם יש לכם קובץ הלכות תו"מ והלכות כלאי זרעים באנגלית? הנ"ל דובר רק אנגלית תודה רבה יוסי אראל

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


בדרך כלל במינים שהזכרת (מלפפון, עגבניה וחצילים) אין כמעט בעיות כלאים. בדרך כלל מרחיקים 12.5 ס"מ בין שתיל לשתיל. אם תוכל לצלם ולשלוח אולי אוכל לזהות יותר. 

יש במכון נוסח אנגלי, אבל אם תוכל לשלוח אלי ester156@gmail.com או דרך המכון את כתובתך במייל. אשלח לך אי"ה בשבוע הבא. 


שבת שלום

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | ב' תמוז תשע"ט 9:24