תרומות ומעשרות מפלפלים

שאלה

שלום רב קניתי עציץ של פלפל חריף במשתלה כשעליו פלפלים בשלים לאכילה ושתלתי אותו באדמה מה דין הפלפלים לגבי תרומות ומעשרות?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

פלפלים שנאכלים כשהם מעורבים בסלט וכל שכן שהם נאכלים בפני עצמם, חובה להפריש מהם תרומות ומעשרות.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב


נ. ב

חשוב לציין שאם מדובר בעץ פלפל הנקרא פלפל סודני, שהוא עץ רב שנתי - ישנה מחלוקת בין פוסקי דורנו אם למנות לו שנות עורלה, או שכיוון שהוא נחשב ירק כיוון שהוא "מוציא פרי תוך שנתו" כלומר שעוברת פחות משנה מזריעת הגרעין באדמה עד הוצאת הפירות. 

והמחמיר תבוא עליו ברכה והמיקל יש לו על מי לסמוך.

הרב אהוד אחיטוב | ו' אלול תשע"ז 10:56