תרומות ומעשרות על כמות קטנה

שאלה

האם צריך לברך על מעשרות בכמות קטנה (לדוגמא 3-4עגבניות שרי)? תודה

תשובה

כל כמות של פירות שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרת היא טבל ולכן יש חובה להפריש לפני האכילה ולכן יש לברך על ההפרשה. הבעיה שיכולה להתעורר היא לגבי חילול מעשר שני שאם אינו שווה פרוטה אינו חל אלא אם כן מחלל על מעות הראשונות (ב"מ נג ע"ב; רמב"ם, הל' מע"ש פ"ה ה"ד). פרוטה היא כיום בערך 7 אג'. אם נניח שיש בק"ג 30 עגבניות שרי וכל ק"ד שווה 10 ש"ח, נמצא שמעשר שני של 3 עגבניות שרי הוא יותר מפרוטה בערך 10 אג'. בכל מקרה מי שיש לו מינוי בבית האוצר ומחלל על מטבע שיש לו באוצר הרי שלשם כך יש פרוטה חמורה שאפשר לחלל עליה גם פחות משוה פרוטה.

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | כ"ד תשרי תש"פ 10:22