תרומות מעשרות משמן זית

שאלה

שמן זית שהוא טבל ודאי, איך מעשרים אותו?

האם צריך לתת ללוי ולכהן חלק מסוים?

איזה מעשר עושים השנה תשע"ט - עני או שני?

תשובה

שלום וברכה


א. הקדמה

1. יש להפריש תרומות ומעשרות בברכה.

2. יש להפריש מעשר עני (לא מעשר שני), משום שחנטת הזיתים הייתה בשנה שעברה שהיא שנת מעשר עני.


ב. אופן ההפרשה וההתנהגות עם התרומה ותרומת מעשר לכהן

1. אמנם, אסור לכוהן לאכול תרומה טמאה, אך מותר לו ליהנות משרפתה. 

לכן גם כיום, יכולים הכוהנים להשתמש בשמן זית של תרומה גדולה ותרומת מעשר שנטמאו, לצורך הדלקת נרות שבת.

2. לשם כך יש לטמא את השמן, לפני שאומר את נוסח ההפרשה. 

לאחר שהניח בצד את כל השמן שמיועד לתרומה גדולה ולתרומת מעשר (קצת יותר מאחוז) יכניס את האצבע לכל הבקבוקים או החביות שבהם נמצאות התרומה הגדולה ותרומת המעשר.

3. את הבקבוקים והחביות הנ"ל ייתן לכל כוהן שיבחר.

4. אסור לטמא את השמן לאחר אמירת הנוסח.


חנוכה שמח,

נתנאל

הרב נתנאל אוירבך | כ"ה כסלו תשע"ט 9:49