תרו"מ מאתרוגים ומריבת אתרוגים

שאלה

ערב טוב! לפני כמה שבועות קטפנו אתרוגים מגינה, הם קצת הרקיבו ולכן זרקנו מהם חלק שהרקיב, ובסוף עשינו מהם ריבה ואפילו אכלנו ממנה.. ואז נזכרנו שלא הפרשנו תרומות ומעשרות. 1. האם האתרוגים הם מעשר עני או שני? (קטפנו בחנוכה השנה) 2.האם החלק שהרקיב שזרקנו יכול להחשב בדיעבד כתרומות ומעשרות? 3.האם צריך עכשיו להפריש מהריבה המוכנה? תודה רבה!!

תשובה

שלום

1. באתרוג בשונה משאר אילנות הקטיף  (לקיטה)קובע את שנת המעשר כדין ירקות. אך בשונה מירקות ראש  השנה של האתרוג הוא כאילנות דהינו טו בשבט (ולא ראש השנה א' תשרי)

לכן כל האתרוגים שנקטפו הרי הם שייכים עדיין לשנה שלישית שהיא שנת מעשר עני.

2. יש להפריש מהריבה ,ואם רצונך להפריש מהאתרוגים (מהפרי) על הריבה המוכנה גם זה אפשרי.

רבני מכון התורה והארץ | י"ב טבת תשע"ט 9:32