תרו"מ מיין

שאלה

שלום הרב, הכנתי יין ביתי מענבים שקניתי בחודשים אב-אלול תשעח. האם זה נכון שצריך לעשר רק את היין כשהוא מוכן ולא את הענבים עצמם? מדובר בזנים של ענבים שמיועדים ליין. האם צריך להפריש מעשר עני למרות שהיין מוכן בשנת תשעט שזו שנת מעשר שני? בברכה, נחום

תשובה


שלום

1. חיוב הפרשת תרומות ומעשרות מיין הוא לאחר 'גמר המלאכה' של היין, לאמור סינון הקליפות והחרצנים, והסרתם מן היין לאחר שזה סיים את תסיסתו.[1] רק אז יש להפריש תרומות ומעשרות ואין להפריש לפני כן.

2. ענבים אלו חנטו בשנת תשע"ח ולכן יש להפריש מהם מעשר עני


[1] רמב"ם, הל' מעשר פ"ג הי"ד; פיהמ"ש לרמב"ם, מעשרות פ"א מ"ז, מהד' הרב קאפח, הערה 46.

רבני מכון התורה והארץ | ח' טבת תשע"ט 12:25