הצעת חוק לגבי שבת של ח"כ אורלב

שאלה

אני למדתי בעבר בישיבות חרדיות וכואב לי לשמוע ולראות את
הציבור החרדי מחרף ומגדף את הציבור "שלנו" בכל הזדמנות.
כעת שח"כ אורלב הציע הצעת חוק לגבי השבת, אני שומע
ממשפחתי ומרבותיי לשעבר התקפות חוזרות ונשנות איך הציבור
הציוני-דתי הורס את היהדות במדינה.
למה בכלל לתת חרב בידם להרגנו?!
אני מניח שבוודאי כבוד הרב לא התכוון לדברים כפי שהם מוצגים
בדברי אורלב, אך מדוע מבה"ד של הרב שליט"א לא יוצאים
בקריאה נגד פרסום הדברים כאילו הרבנים מסכימים עם דברי
אורלב בעניין השבת?
סליחה על התקיפות, אך כדברי הרב זצ"ל איני כותב משום שיש
בי כח לכתוב אלא משום שאין בי כח לשתוק!!!

 

 

 

 

 

תשובה

ל"עגל" הזה לא הסכמתי ובעתון בשבע פורסמה מחאה על כך כמו"כ
נשלחה מחאה לעתונו החרדית אך הי אלא פורסמה שם. השבת
בהצופה יתפרסם מאמר שלי בנושא.

הרב יעקב אריאל |