חוקי המדינה, חשמל בשבת ומינוי נשים

שאלה

1)איך אפשר בזמן של היום להתנהל לפי החוקים של המדינה והתשלומי הארנונה,המים,הגז וכל התשלומים? האם אפשר לפעול לפי חוקי המדינה והתשלומים השונים מבלי לפגוע בהלכה?

2)איך אפשר להשתמש בחשמל בשבת? הרי החשמל מיוצר ע"י יהודים

3)האם מותר שאישה תיבחר לכנסת,למפלגה,לנשיאול,לראשות הממשלה,לרבנות בתור רבנית ראשית?

4)האם מותר לאישה להיות ראש ממשלה,נשיאה,ראש עיר,רבנית ראשית,משגיחת כשרות?

5)האם יש בתשובות לשאלה 1,לשאלה 2,לשאלה 3 ולשאלה 4 הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים?

תשובה

1) איני יודע מה בעיתך.
2) כבר דנו בכך גדולי הפוסקים בדורנו. עי' בספריהם.
3) אין מושג כזה רבנית ראשית. לשאר - אם העם מעוניין - כן.
4) כנ"ל.

הרב יעקב אריאל |