פורום תקנה והרב אלון

שאלה

בס"ד
לאור דברי הרב אלון שפורסמו בשבוע שעבר, שאלתי לרב כחבר פורום תקנה:
א. האם אני צריך להתייחס לכל דבריו כשקר מוחלט? שמענו את הדברים אשתי שמשמשת כמחנכת באולפנה, ואני כנושא משרה ציבורית ונדרשים אנו לייצג את התורה ולענות לשואלים, עומדים נבוכים מול הדברים הסותרים של שני הצדדים ומבקשים מהרב שיכוין אותנו - משום שנראה שצד אחד מציג דברי שקר, מה עלינו לחשוב ולהשיב לתלמידים?
בכבוד רב ובציפיה לקידוש ה' שבא מתוך חילול ה'.

תשובה

מי נוגע בדבר ומי אובייקטיבי?
אגב, פורום תקנה לא תבע לדין את הרב אלון.
הוא לא דן בצד המשפטי אלא בצד המוסרי ולכן אחרי שנים של שתיקה והזהרה פרסם בזמנו שצריך להזהר מקרבה אליו.
כמו"כ התביעות שהוגשו כלפיו עתה, אינם המקרים מהם הסיק פורום תקנה את מסקנותיו.

הרב יעקב אריאל |