פנייה לעירייה לסילוק בור טבילה המשמש אנשים

שאלה

האם מותר (ראוי?)לפנות לעירייה להתלונן על בור מים המשמש לטבילה לבחורי ישיבה, בידיעה שכנראה תדרוש להרוס אותו? הבור פתוח בלא מעקה ונמצא סמוך (כ30 מ) לשביל ציבורי בו מסתובבים עשרות ילדים מידי יום. [מדובר לאחר פנייה שלא נענתה לגורמי הישיבה]

תשובה

ודאי ויפה שעה אחת קודם.

הרב יעקב אריאל |