ציות למשטרה ודין רודף

שאלה

1)האם מותר היום לציית לחוקי המשטרה ולקבל אותה כחלק מהשלטון? כי הם לא נוהגים לפי חוקי התורה והחוקים שלהם לא מתנהלים לפי התורה

2)האם מותר לאישה היום להיות שופטת?

3)אם אדם(ראובן) רודף אחרי מישהו(שמעון) על מנת להורגו האם מותר לשמעון הנרדף להרוג את ראובן או שהוא צריך לפגוע באחד מאיבריו של ראובן ובכך להציל עצמו?

4)ראיתי באחד הסדרות שאדם שרצח כמה אנשים שהשופטת זיכתה אותו בגלל אי שפיות ושלחה אותה לאברבנאל,האם לפי התורה יש מקום לזכות אדם בגלל אי שפיות ולשלוח אותו לאברבנאל?

תשובה

1. המשטרה נוהגת לפי חוקי הציבור ויש כח ביד הציבור לתקן תקנות ולכן ודאי צריך לציית למשטרה.

2. בית המשפט היום דן שלא לפי דין תורה וממילא אף נשים דנות בו.

3. עליו להציל את עצמו באחד מאברי הרודף. ורק במצב של חוסר ברירה מותר להורגו.

4. אדם שאינו אחראי למעשיו לא ניתן להענישו.

הרב יעקב אריאל |