ילד אומנה-דיני קירבה לעריות ויחוד

שאלה

לכבוד הרב שלום
אשתי ואני החלטנו בעה לקחת ילד לאומנה. בשונה מאימוץ, באומנה הילד נשאר בקשר עם הוריו הביולוגיים, כך שאינו "נטמע" במשפחה התומכת.
שאלתי ובקשתי היא לעניין דיני ייחוד וכן חיבוק ונישוק, כאשר הילד כבר גדול [גיל 9 לבנים או "כי שערך צימח" לבנות] עד כה לא מצאתי בספרות התורנית דיון באומנה אלא רק באימוץ. כמובן שטיפול בילד כזה דורש הרעפת חום ואהבה אך מצד שני "אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך".
אודה לכבוד הרב אם יוכל ליידע אותנו כיצד יש לנהוג והאם יש עדיפות לבן או בת.
נציין שב"ה יש לנו ילדים [בנים ובנות], כך שההשלכות ההלכתיות נוגעות גם לגביהם.
בשורות טובות. ותודה רבה.

תשובה

באהלה של תורה ח"ה סי' ח דנתי בנושא דומה
נראה שעקרונית כל דיני קריבה לעריות ודיני יחוד יהיו חלים הן על בן והן על בת שתגדלו בע"ה.
ולכן אתם צריכים להעריך מי יטפל בילד יותר במידה וזו אשתך רצוי לקחת ילדה שתוכל לחבקה ולנשקה בלי איסור, וה"ה בקשר ליחוד צריך לשים לב שלא יהיה יחוד בין הילדים ובין ההורים לילד זה.

הרב יעקב אריאל |