כהן נשוי לגרושה בבית הכנסת

שאלה

שלום לכת"ר, בביה"כ של קהילתנו , נדרש מענה הלכתי לשאלה הבאה: האם כהן שהחזיר גרושתו ועומד במרדו, רשאי להיות גזבר של ביה"כ, להוציא צ'יקים וכן להיות מורשה חתימה, לערוך "השכבות" או תפילת "מי שבירך". מדובר על כהן שיודע הלכה ומתפלל קבוע אך ממשיך לעמוד במרדו. שאלה זו לאור פסקי מרן השו"ע באבן העזר ו,ו , חו"מ לד, יו"ד שלד, או"ח קכח, מ. תודה

תשובה

יש למנוע ממנו כל מעמד ציבורי קבוע כגון חזן שהוא שליח ציבור ויש כלפיו הלכות מוגדרות. אך מנגד אין מניעה לאפשר לו לשמש בתפקידים כאלו שאינם קשורים לפעילות של קדושה כדוגמת גזבר. 

מכון משפט לעם | א' סיון תשע"ו 17:48