כסף שניתן כמתנה לחתונה

שאלה

סוכם בין ההורים כי הוצאות החתונה יתלקו בין ההורים (תזמורת וצלם בחלקים שוים, מנות אוכל לפי יחס המוזמנים) האם יכול אחד מן הצדדים להשתמש בכספים שנתו לזוג (על ידי המוזמנים שלו) לתשלום חלקו בהוצאות החתונה. או שהכסף שייך לזוג ולא להורים

תשובה

זה תלוי בהחלטה המוקדמת של שלשת הצדדים: ההורים משני הצדדים והזוג. ההגיון אומר שלא ראוי להפיל על ההורים הוצאה גדולה שאינה בכוחם. ולכן אם ביכולת המתנות לכסות את ההוצאות זה עדיף. ומה שכל צד של הורים רוצה לתת לבנו/ בתו לנישואיו זכותו. אבל אין זה ראוי להעמיס על הצד השני הוצאות שאינן ביכולתם.

הרב יעקב אריאל |