הגשת אוכל לפני חילוני

שאלה

האם מותר להגיש כיבוד למורה פרטי חילוני אם ידוע לי שהוא לא
יברך? האם ע"י כך שאני אברך בקול המורה ייצא ידי חובה?

בתודה מראש

תשובה

ע"י כך שאתה תברך ספק גדול אם הוא יצא ידי חובה שכן הוא לא
מתכוין כלל לצאת. ובכ"ז מותר לתת לפניו דברי מאכל אע"פ שהוא
לא יברך,בגלל חשש איבה. כך הכריעו גדולי הפוסקים.

 

הרב יעקב אריאל |