נר זכרון

שאלה

שלום רב,
הבטחתי לעמית בעבודה שאברר לו: אביו נפטר לפני 5 שנים, מאז הוא נוהג להשאיר כל השמן בבית ובעבודה נר זכרון חשמלי. היו שהעירו לו על כך ולכן שאלתו היא האם בעצם השארת הנר "פוגעת" או מעכבת בצורה כלשהיא בנשמת אביו או שהוא יכול להמשיך כפי שעשה עד היום?
בתודה,

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין צורך בנר זה, אולם אם זה עושה לו טוב או זכרון לבני הבית אין בכך מניעה ויכול להמשיך.

חג שמח
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/2/2013 10:27:26 PM