ברית מילה

שאלה

משהו כתב את זה ואציתי לדעת אם זה נכדון.
הברית אינה חובה למי שאינו חש יהודי או למי שאינו יהודי, הקב"ה, כרת ברית עם היהודים, והברית מילה היא מהדברים שגם יהודים חילוניים דאגו במשך ההיסטוריה, לבצע ולא לוותר. מן הסתם, מי שלא חש צורך לבצע זאת, אינו יהודי אמיתי, לא להעלב, מאז יציאת מצרים שהמון ערב-רב הסתפח לעמינו, קיימת דחיה טבעית בקרב הצאצאים של אותו ערב-רב מהיהדות ומסמליה, מוטב שאותם אנשים אכן יוותרו על ברית המלה, גם כך היא אינה מיועדת להם ודחיה זאת שהם חשים זו הוכחה לכך.
ושוב - לא להעלב - לא כל מי שחי בישראל ויש לו שם ישראלי
הוא יהודי,
תודה על התשובה

תשובה

בס"ד

אין אנו יודעים מיהם ומהם הערב רב, כל ההשערות הם דמיונות ואין להתיחס אליהם, עלינו חובה לעשות ברית מילה לכל יהודי, כפי שנפסק בתורה, ברמב"ם ובשו"ע ואין כל הגבלה של מלבד ילד הנולד לנכרית.
ברית מילה נכרתו עליה יג בריתות ואין לבטלה בלא הוכחה הלכתית

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:09:35 AM