הורות משותפת

שאלה

מדוע נמנעים מאיתנו הגברים בדור מתקדם זה (מטרנה, פעוטון)
גידול ילדינו באותה מידה כמו האם, במיוחד שמחקרים
מוכיחים שמשמורת משותפת ושווה מועילה ביותר לילדים?

מדוע לא משתתפת האישה בתשלום מזונות לילדים וגם לבעלה כאשר
אומד דעת האישה הוא שהיא מפרנסת בשווה את הבית ואולי המפרנסת
היחידה (כאשר הסכימה לכך שבעלה ילמד יום שלם)?

תשובה

אין תחליף לאמהות.מי שהרתה והניקה והעריפה חום ואהבה ומסירות
היא האם למורת שגם האב תרם בודאיח לא מעט אך לא באותה
דרך. ברור שלילד עדיף לגדול במשפחה בריאה עם אב ואם
האוהבים ומכבדים זא"ז ואוהבים את ילדיהם ומגדלים אותם באמונה.
אולם לאחר שהמשפחה נפרדה מבחינה טבעית הילד זקוק לאמו יותר
מאשר לאביו. וע"כ הוא בדר"כ גדל אצל אמו. אשה כשהתגרשה
מבעלה מעשה ידיה שלה ואינה חייבת אותם לבעלה. ואפילו להניק את
בנה אינה חייבת לבעלה שהתגרשה ממנו. לעומת זאת חובת הפרנסה
של הילדים על האב וע"כ הוא משלם מזונות עבור הילדים כאשר האם
מגדלת אותם. הוא אינו ממשיך בפרנסת האשה לאחר שהתגרש ממנה.

הרב יעקב אריאל |