כיבוד הורה מתעלל או מושחת

שאלה

לצערי,בתקופתנו, קיימות מציאויות חיים אכזריות וקשות בהן הורים מעוללים לילדיהם דברים נוראיים- הורים שמתעללים בילדיהם, הורים שלא עלינו אונסים את ילדיהם וכד (כמובן שאין הכוונה לאב המייסר את בנו במטרה לחנכו).
כמו כן, לעיתים גדלים ילדים במשפחות בהן האב הוא איש עולם תחתון שמעבר להיותו לא שומר תורה ומצוות רגיל, הרי הוא ממשחיתי הציבור ומטיל את חיתתו על הרבים ופוגע בחברה כולה.
שאלתי היא: האם למעשים נוראיים אלו, ישנה השלכה ישירה או עקיפה על חובת מצוות כיבוד ההורים שמוטלת על הבן? האם יש גבול למצווה זו?

תשובה

הכיבוד במקרים אלו צריך להיות כיבוד מרחוק בניתוק מאב כזה.

הרב יעקב אריאל |