פדיון הבן לבכור שנולד אחרי הפלה

שאלה

זוג נמצא ב"ה בחודש התשיעי להריון והם מצפים לבן בכור, אולם
מס’ חודשים לפני הריון זה, האישה היתה בהריון ובשבוע ה
- 5 להריון נערכה הפלה. האם הבן שיוולד כעת יחוייב במצוות
פידיון הבן או לאו. כמו כן הם אינם רוצים שכל המשפחה המורחבת
וחברים ידעו שהם נאלצו לעשות הפלה.
תודה

 

 

תשובה

הפלה של עובר פחות מ-40 יום ליצירתו אינה נחשבת לידה והבן
שייוולד בשעטו"מ חייב בפדיון הבן.
הנני מאחל לזוג הריון ולידה קלים ושיזכו לגדל את בנם לתורה לחופה
ולמע"ט ברוב נחת.

הרב יעקב אריאל |