פו"ר

שאלה

לפי כבוד הרב שבהזרעה מלאכותית לא מקימים פריה ורביה לכאורה לא יחשב כבנו לענין דברים רבים או שמא דעת הרב שרק לענין המצוה לא יחשב אבל בנו יחשב לכאורה הא בהא תליא תודה

תשובה

א. זה לא חייב להיות תלוי זה בזה. פריה ורביה צריכה להיות כדרכה אם היא בדרך הזרעה מלאכותית, היא אינה פו"ר.
ב. בפו"ר ישנה שאלת הודאות ליחס בין האב לבנו, אם זה נעשה בגוף האם אז אין בעית ודאות מצד האם אולם אם במבחנה גם מצד האם. ישנו עדיין צד ספק אשר יקל את חיוב הבן ולא יהא חייב מן התורה על הכאתו וקללתו של האב. לעומת זאת יהא חייב מספק בכיבוד ומורא. וכן האב לבנו יהא חייב רק מספק בחיובי האב לבנו: מילה, פדיון וכו'.

הרב יעקב אריאל |