ציות להורים

שאלה

האם יש חובת ציות לאביו ואמו בדבר הרשות? מה המקור לכך בגמרא?

תשובה

הציות הוא דוקא בדברי הרשות, שכן בדברים שאנו מצווים עליהם המצוה היא כפולה גם משמים ונמצד שמיעה לקולם. כגון אב שאמר לבנו בנה לי סוכה וכד'. השאלה היא בדברי הרשות שיש בהם כבוד להוריו, אבל זה פוגע בבן כאן השאלה אם הוא חייב בכבוד והתשובה היא שהוא פטור בדרך כלל.

הרב יעקב אריאל |