ידיעה ובחירה

השאלה: אומרים ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". רציתי לדעת מה זה אומר לגבי הנושא של בחירה חופשית, איך זה נקרא בחירה חופשית אם השם קבע מלכתחילה מה יקרה איתי, ואיך יש תחום שבו אני כן בוחרת לעצמי והשם לא מפקח עליו איך זה הגיוני. תןדה רבה!

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ה סיוון תשפ"ד 18:05

ב"ה

שלום וברכה

עיקר השאלה כן היא מה היחס בין מה שאנחנו מגדירים ידיעה לבין הידיעה האלוקית.

כשאנחנו מדברים על ידיעה, שמהותה היא ידיעה אנושית, אנחנו מדברים על ידיעה נרכשת, כלומר- אספנו מידע, שלפני כן לא ידענו, ועכשיו אנחנו חכמים יותר, זו הידיעה האנושית, ואז באמת יש סתירה בין ידיעה לבחירה, כי אם אני יודע שהדבר יקרה בוודאות, מה המשמעות של הבחירה שלי?

אולם הידיעה האלוקית היא ידיעה אחרת לחלוטין, היא ידיעה כוללת של המציאות בכללותה ושל כל פרט ופרט ממנה מראשית הבריאה ועד סופה, על כל הפרטים השונים, ידיעה זו היא קבועה וברורה ואינה משתנה, כי האלוקות אינה משתנה. ולכן זה לא סותר את הבחירה החופשית שלי. כי הידיעה האלוקית אינה תוצאה ישירה של מעשי, הידיעה היא קבועה ומוחלטת, ואילו לאדם בעצמו יש את יכולת הבחירה כיצד הוא יפעל בתוך המציאות הזו, ועל פי מעשיו הוא יקבל את שכרו או ענשו חלילה.

בברכה

דוד 

toraland whatsapp