לימודי חול

שאלה

לאורך הדורות היו קהילות רבות שנהגו ללמד מעט לימודי חול
בתלמודי תורה, אך לא בישיבות. כך גם נוהגים החרדים כיום.
אשמח לדעת מה גרם לאפשר זאת בגיל צעיר על אף ההתנגדות
בגיל ישיבה קטנה, והאם יש מקור כתוב על כך. תודה רבה!

תשובה

לימודי חול אשר נצרכים להתמודדות הפשוטה עם צרכי החיים נלמדו
לימודי חול שאינם נצרכים לא נלמדו.

 

 

הרב יעקב אריאל |