קריאת שם על שם נפטר

השאלה:

בעניין קריאת שם לבן: קרוב משפחה נפטר בגיל צעיר ובלי ילדים, וכעת נולד בן לאחד הקרובים ורוצים לקרוא על שמו: א. שם הנפטר (לצורך העניין) משה יוסף, ורוצים לשנות ליוסף משה, האם זה בסדר? ב. בנוסף לכך, אבי הבן אשכנזי ואם הבן ממוצא ספרדי, אבי האם חי ושמו ג"כ משה, האם יש קפידא לאשכנזים לקרוא בשם זה היות ויש בו שם חמיו בעודנו חי, כאשר החם עצמו הינו ספרדי (והספרדים הרי קוראים על שם הסב בחייו)? בתודה

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ג אלול תשע"ט 15:59

ב"ה

שלום וברכה

ראשית, מזל טוב להולדת הבן.

קריאת שם על אדם אחר היא חשובה ויש בה ערך רב, אך אין זו חובה עקרונית ומהותית ולכן אם רוצים לשנות, או לתת את שם הנפטר רק כשם שני, זה דבר שבהחלט אפשרי ולכן גם שינוי כפי שמתואר בשאלה הוא בהחלט סביר.

לגבי קריאה על שם חמיו, כשהבעל הוא מעדה שלא נוהגים כן. עיקר הענין בקריאה על שם ההורה הוא מכיבוד אב ואם, שההורה חש ורואה שיש לו המשך, וזה כבודם, וכך נוהגים הספרדים, לאשכנזים לעומת זאת קריאת שם היא על פי רוב על שם אדם שנפטר ולכן ההורים מקפידים שלא יקראו על שמם בעודם בחיים, וכבודם הוא שלא יקראו על שמם בעודם בחיים.

במקרה המתואר מכיוון שאב האם הוא ספרדי ובשבילו יש בכך משום כבודו, ניתן בהחלט לקרוא על שמו גם אם החתן הוא אשכנזי, כך כותב למעשה בילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם פרק ח סעיף ו.

מזל טוב

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

toraland whatsapp