תנועת נוער מעורבת

השאלה: שלום וברכה הרב, האם יש היתר לשלוח ילדים לבני עקיבא במקום בו רוב המגיעים לסניף הם ממשפחות הגרעין התורני (כך שאין קירוב רחוקים אלא רק ריחוק קרובים)? יש אופציה בעירנו לשלוח לתנועת אריאל. מה עדיף לעשות?

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"א אלול תשפ"א 9:51

ב"ה

שלום וברכה

איני מכיר את המציאות המדוברת, מה הצרכים של הקהילה, הצרכים החינוכיים והחברתיים של הילדים, מהי עמדת שני ההורים בענין וכדומה, ולכן איני יכול לומר דברים חתוכים.

על כל פנים ודאי הוא שהשאיפה היא לחיות חיי קודש, והבסיס לחיי הקודש הוא ההפרדה בין המינים, "והיה מחנך קדוש", זו אבן היסוד שממנה צריך להתקדם ולהנחות בכל צעד שבוחרים, איך מגלים את הקדושה באופן המלא והנכון ביותר.

בברכה

דוד

toraland whatsapp