אחריות על מעשי הזולת

השאלה:

שלום לרב וחג אורים שמח

במסגרת לימודיי אני כותבת מטלת קורס עם שלוש סטודנטיות
נוספות. חברתיי לקבותה אינן דתיות, ולכן הן ממשיכות לעבוד גם
בשבת. שתיים מהן נפגשו בשבת שעברה וכתבו מערכים לעבודה,
והחברה השלישית מתכוונת לערוך את כל החומר ביום שבת. כאשר
חברתיי מדברות על העבודה בשבת נן יודעות שהדבר צורם לי
ודעתי אינה נוחה מכך. האם בכוחי, מלמד לומר באופן גלוי את
דעתי, למנוע מהן להמשיך לעבוד על מטלה שלנו בימי שבת?
שאלתי הנוספת היא האם קיימת עליי אחריות למעשיהן?
עד כמה שידוע לי ישנה סברה שבימנו חובת "הוכח תוכיח" אינה
מתקיימת על הפרט, משום שאיננו יודעים כיצד להוכיח.

אודה לרב על תשובתו

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אם הן שואלות ראוי להעיר להן על כך. אולם מסופקני אם הדבר
יועיל כיון שהן מורגלות בכך ואינן מייחסות לכך חשיבות. וע"כ מן
הראוי שלא לסמוך על כך שהן עושות בשבת ולא להשאיר עבודה לשבת,
אבל אין ביכולתך כפי הנראה לעשות יותר מכך.

 

 

toraland whatsapp