הצעת שידוך לשאינו שומר מצוות

השאלה:

ראיתי שהרב התיר להציע שידוך לחילוני. האם הוא הדין בדתל"ש ("חוזר בשאלה")?  שהרי אינו "תינוק שנשבה"? 

הרב התייחס לעניין " מסייע" אך האם אין בעיה של "לפני עוור"?
תודה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נראה לי שאף לגבי דתל"ש התשובה זהה.

toraland whatsapp