סנדק בברית

השאלה: שלום
בעז"ה אנחנו נהפוך להורים בקרוב מאד לבן בכור זכר.
לקראת ההכנות לברית עלתה בנו השאלה:
מאיפה במקורות החובה שעל הסנדק להיות יהודי? זה מופיע בתורה? או שבמקום אחר?
האם יש חובה שיהיה סנדק ?

תודה רבה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 12/30/2012 10:42:15 PM

בס"ד

שלום וברכת ד´


חז"ל (בהלכה ובזוהר) הגדירו את הסנדק כמזבח שעל גביו התינוק, והמזבח צריך שיהיה כשר לעבודתו. ועל כן נהגו להקפיד שדווקא הסנדק יהיה יהודי ירא שמים מפורסם (עיין ברמ"א יו"ד סי´ רסה).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון