ציפורה

השאלה:

1. מה היה מיוחד בציפורה שהיא זכתה להינשא למשה רבינו איש האלוקים ? ועוד היא הייתה לא מצאצאי יעקב אבינו. 2. ברכה לזיווג - אני בת 29 וכמעט ממש מיואשת . שני בת רחל . תודה

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ג טבת תשפ"א 17:13

ב"ה

שלום וברכה

נאמר בתורה על ציפורה שהיא היתה כושית, חז"ל מתארים שאין הכוונה לצבע עורה, אלא כשם שהכושי משונה בצבעו כך ציפורה היתה משונה במעשיה הטובים, בשונה משאר בנות מדין, וכפי שאנו רואים שהיא כבדה את אביה ויצאה לרעות את צאנו. שכידוע דרך רעיית הצאן נבחנו מנהיגי ישראל משה ודוד.

הדבר בלט אחר כך שכשהנחש ניסה להרוג את בנה והיא הבינה שזה בגלל שהוא אינו מהול, לא היססה ולקחה אבן צור וכרתה את ערלת בנה. חז"ל גם מתארים שבזמן שמשה ברח מפרעה לאחר שהרג את המצרי ופרעה לא הצליח להרגו, הוא התחבא אצל רעואל, וציפורה פרנסה אותו במשך עשר שנים.

ותיאורים רבים נוספים

לכן ודאי הוא שציפורה היתה אישה בעלת עוצמות וגדלות רוחנית מיוחדת, שודאי היא זו שזכתה להינשא למשה.

יש גם לזכור שלפני מתן תורה לא נצטוו ישראל להינשא רק לבני ישראל ולכן תמר שהיתה בת איש כנעני נישאה לבניו של יהודה, יוסף לביתו של פוטיפר המצרי, ועוד.

לגבי זיווגך, יש לזכור את הכלל החשוב כי "אין יאוש בעולם כלל", חז"ל אומרים על היצר הרע: "הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות". היצר הרע הוא זה שמחליש- ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, הוא זה שיוצר את החולשה, את חוסר האימון של האדם בעצמו שהוא יצליח לצאת ממצבו, ולכן הוא מלאך המוות, לא רק באופן שנוטל את נשמתו, אלא בכך שהוא גורם לחידלון וליאוש ולהרוג את היכולת של האדם לנצל כראוי את הרגע.

לכן, העצה אותה נתנו לנו חז"ל היא: פגע בך מנוול זה- משכהו לבית המדרש! דהיינו מושכו אל הקודש, אל החיים, אל החשיבה החיובית, אל הדביקות בקב"ה, וכך היאוש יתפוגג מאליו, וכפי שאמור הרב קוק: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק".

העיקר הוא להוסיף, להוסיף אמון בעצמך, במהותך, בנשמתך, במיוחדות שלך.

תנסי ללמוד ספרים העוסקים באמונה וביטחון, ישנם כיום ספרים רבים כאלו.

ובנוסף ישנם לא מעט גופים כגון: פרויקט 252  (לחצי על הקישור) שמסייעים לאדם למצוא את זיווגו.

בהצלחה רבה, וכמובן נשתדל אי"ה גם להתפלל שתמצאי את זיווגך במהרה.

בברכה

דוד