האם מותר להתייחד עם אשתי בזמן שהתינוק בן 3 חודשים נמצא ישן בחדר?

השאלה:

שלום הרב האם מותר להתייחד עם אשתי בזמן שהתינוק בן 3 חודשים נמצא ישן בחדר?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד ניסן תשע"ז 9:06

שלום

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן רמ סעיף ו:

"אסור לשמש מטתו בפני כל אדם אם הוא נעור,  ואפילו ע"י הפסק מחיצה עשרה, ובפני תינוק שאין יודע לדבר, מותר"

toraland whatsapp