הולדת ילד ע"י רווקה

השאלה:

אבקש מהרב נימוקים הלכתיים ורעיוניים לאיסור לרווקות לקחת זרע
גוי ע"מ ללדת ילד:

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נושא הרווקות המתעברות הוא חמור מאוד. גם ע"י גוי הדבר אסור.
הילד שייוולד גם אם יהיה ישראל מבחינת ההלכה בכ"ז מבבחינת
זהותו האישית הוא לא יהיה ישראל גמור, "חציו גוי".
אין ספק שנשמתו אינה נשמת ישראל רגיל. דם נוכרי יזרום בעורקיו,
בתכונותיו, בזהותו. וזאת נוסף להיותו בן לאם חד-הורית ללא אב, עם
תסכולים ותסביכים.
כפי ששאלת נכון, מה ההיתר לפתור את בעיית הרווקה ע"י הבאה
לעולם של יצור בעייתי שעלול לסבול עקב בעיית זהותו.
מי שפונה בכ"ז יש להפנותה לחו"ל, ע"מ שתופרה שם וידינו לא תהיה
במעל הזה.
ולגופו של עניין. יש כאן דינמיקה של תופעות. דחיית נישואין, הקדמת
הקריירה למשפחתיות, העדפת תועלת אישית מדומה והבאה לעולם של
צאצא בעייתי.
יש לצאת נגד כל הסיבות לתופעה.
אחת הדרכים לכך הוא שגופים העוסקים בכך יארגנו יום עיון לנשים
צעירות שיעסוק כולו בנושאים אלו, שבו ירצו טובי המומחים הן בתורה
והן במדע (למשל פרופ' דיאמנט טוען שיש להקדים את גיל הנישואין
מסיבות בריאותיות ואחרות. פרופ' שטינברג התייחס לנושא ועוד ועוד)
ויתקפו את הנושא מכל צדדיו, ההלכתיים, ההשקפתיים,
הסוציולוגיים. יש לעורר עניין רב ביום כזה, גם ע"י תקשורת ופרסומת
והעיקר שיבואו אליו אלפי (!) נשים צעירות. הדבר ניתן.
רווקה מבוגרת החוששת שלא תצליח להינשא בעוד היא פורה יכולה
להקפיא ביציות, והיא תשתמש בהן לאחר נישואיה.

 

 

 

toraland whatsapp