הפרדה בזמן שהאשה נידה

השאלה:

שלום לכבוד הרב!
האם בזמן שאשה נידה מותר לבני הזוג לשים חוצץ ביניהם כגון
כריות או שמיכה כך שתמנע אפשרות של מגע, ולישון על מיטה
אחת? במקרה שהאשה מניקה ומתקשה בגלל העייפות לקום בלילה
לתינוק האם מותר לחבר את המיטות בכדי שתוכל להניק בשכיבה,
במידה ושמים את התינוק בין בני הזוג?

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין לישון על מיטה אחת ויש בכך הרגל עבירה. וכש"כ שאין לחצוץ
בדבר שהם מסירים אותו על נקלה. וה"ה לענין שימת תינוק כחציצה.

toraland whatsapp