טבילה במקווה בחודש תשיעי להריון

השאלה:

אני בהריון בסוף חודש שמיני. נדמה לי ששמעתי שיש לטבול במקווה
בחודש התשיעי. האם זה נכון? אם כן מתי? בתחילת החודש או
לקראת הלידה? והאם זו טבילה ככל הטבילות או שיש בה משהו
שונה? אודה על פירוט הלכה או מנהג זה.
בכבוד רב ובהערכה רבה

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

אין שום חיוב הלכתי אםכי יש בודדות הנוהגות כן משום טהרה לקראת
הלידה. אין הכרח לנהוג כמותן

 

 

 

toraland whatsapp