טבילה לאישה

השאלה:

האם אישה שמסיבה כלשהי התעכבה כמה ימים לאחר יום טבילתה
ולא טבלה, יכולה לטבול ביום?
האם אפשר לאישה לצאת בטבילה בים?

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

רק בשעת דחק גדולה מתירים לאשה לטבול ביום.
הפוסקים אוסרים טבילה בים כי מבחינה מעשית היא קשה הן מצד
טבילת יום,הן בגלל צניעות, הן בגלל זפת הנדבקת לרגלים הן בגלל
סכנה כשהים לא שקט והן מצד ההכנה לטבילה שהאשה צריכה
לעשות, והן מצד ההשגחה על האשה שהטבילה תהיה כולה כאחת.

toraland whatsapp